Toàn bộ danh mục
 • Toàn bộ danh mục
 • Máy chấm công
 • Thiết bị an ninh
 • Thiết bị kiểm soát ra vào
 • Khóa an ninh
 • Thiết bị siêu thị
 • Thiết bị văn phòng
 • Thiết bị khác
 • Phần mềm quản lý
 • Bộ sản phẩm
 • Máy chấm công cloud
 • Nhà thông minh
Săn hàng giảm giá
Hướng dẫn kiếm tra kết nối từ máy tính đến máy chấm công

Hướng dẫn kiếm tra kết nối từ máy tính đến máy chấm công

Các nguyên nhân có thể xảy ra: 1.Do lỗi đường mạng Đầu cáp mạng bị lỏng Máy chấm công bị tắt.
Hướng dẫn sử dụng F18

Hướng dẫn sử dụng F18

Hướng dẫn nhanh cách sử dụng máy chấm công vân tay và thẻ x628C+ID

Hướng dẫn nhanh cách sử dụng máy chấm công vân tay và thẻ x628C+ID

Trang /