Toàn bộ danh mục
 • Toàn bộ danh mục
 • Máy chấm công
 • Thiết bị an ninh
 • Thiết bị kiểm soát ra vào
 • Khóa an ninh
 • Thiết bị siêu thị
 • Thiết bị văn phòng
 • Thiết bị khác
 • Phần mềm quản lý
 • Bộ sản phẩm
 • Máy chấm công cloud
 • Nhà thông minh
Săn hàng giảm giá

Tìm hiểu về mã số mã vạch.

04-03-2014, 4:58 pm

Tìm hiểu về mã số mã vạch:

Trên thị trường hiện nay chủ yếu dùng hai chuẩn mã số hàng hóa:

-          Hệ thống UPC (Universal Product Code) chủ yếu dùng ở Mỹ và Canada

-          Hệ thống EAN (European Article Number) được áp dụng ở hầu hết các nước trên thế giới.

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại: EAN-13 (sử dụng 13 con số) và EAN-8 (sử dụng 8 con số).

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có bố cục như sau: từ trái qua phải

-          Mã quốc gia: 2 hoặc 3 con số đầu.

-          Mã doanh nghiệp (Mã M): có thể gồm từ 4, 5 hoặc 6 con số.

-          Mã mặt hàng (Mã I): có thể là 5, 4, hoặc 3 con số tùy từng doanh nghiệp đặt.

-          Số cuối cùng là số kiểm tra (số kiểm tra C).

Để thống nhất thì mã quốc gia do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế cấp cho các quốc gia. Mã Việt Nam là 893. Mã doanh nghiệp do tổ chức mã số vật phẩm quốc gia cấp cho các nhà sản xuất là thành viên của họ. Ở Việt Nam, mã doanh nghiệp do EAN-VN cấp cho các doanh nghiệp thành viên của mình.

Mã mặt hàng do nhà sản xuất quy định cho hàng hóa của họ. Nhà sản xuất phải đảm bảo mã đó là duy nhất.

Số kiểm tra C: là một con số được tính dựa vào 12 con số trước đó, dùng để kiểm tra việc ghi đúng những con số nói trên.

Mã số EAN-8 gồm 8 con số: từ trái qua phải

-          Mã quốc gia: gồm 3 số đầu.

-          Mã mặt hàng (Mã I): 4 số sau.

-          Số cuối cùng là số kiểm tra.

Mã EAN-8 chỉ được sử dụng trên các sản phẩm có kích thước nhỏ, không đủ chỗ ghi mã EAN-13 (but chì, linh kiện điện tử…). Các doanh nghiệp muốn sử dụng mã số EAN-8 cần làm đơn xin mã tại tổ chức mã quốc gia (EAN-VN). Tổ chức mã quốc gia sẽ cấp trực tiếp và quản lý mã số mặt hàng (gồm 4 con số) cho từng doanh nghiệp.

Mã vạch: gồm các vạch và khoảng trắng sen kẽ song song dùng để thể hiện mã số dùng cho máy quét đọc. Trong mã vạch EAN, mỗi con số được thể hiện bằng hai vạch và hai khoảng trống theo ba phương án khác nhau (Set A, B, C).

Mã vạch theo hệ thống EAN-13 tiêu chuẩn có chiều dài 37,29 mm và chiều cao là 25,93 mm. Mã vạch EAN-8 có chiều dài tiêu chuẩn là 26,73 mm và chiều cao 21,31 mm.

Tin cũ hơn: